http://tv-episodes.net

מפגשי
ההשראה
של Volvo

161121_banner_960x640
היכן שאלף בני אדם רואים דבר אחד – אדם יצירתי רואה אלף דברים.
וולוו שמחה להזמין אתכם למפגש שלישי בסדרת "מפגש עם אנשים מרתקים".
חמישה יוצרים ויוצרות מבריקים יחשפו בפנינו את תפיסת עולמם ויציגו את הדרכים
הייחודיות שלהם לרגש, לסקרן, להפתיע ולעורר השראה – כל אחד בתחומו.
עורך ומנחה: איתי מאוטנר, מייסד סדרת אירועי התרבות פצ'הקוצ'ה ישראל.


למעלה